Poniższa polityka prywatności oraz plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej: https://redakcjakorekta.pl.

Administratorem strony jest Iwona Szopa, działająca w ramach legalnej działalności nierejestrowanej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Wymieniona wyżej osoba nie prowadzi własnej działalności gospodarczej i nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu polskiego prawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: iwona.szopa@redakcjakorekta.pl.

 

1

Definicje pojęć

 

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności przyjęto następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator  Iwona Szopa, działająca w ramach działalności nierejestrowanej pod nazwą Korekta językowa redakcja, korekta, rewizja, ul. Bieżanowska 237, 30-856 Kraków.

2. Serwis lub Strona  strona internetowa dostępna pod adresem: https://redakcjakorekta.pl.

3. Użytkownik każdy, kto korzysta ze Strony.

 

 2

Dane osobowe

 

1. Administrator gwarantuje, że wszelkie dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane jedynie:

a) w celach niezbędnych do świadczenia usług oferowanych przez Serwis,

b) w celach wynikających z przepisów polskiego prawa,

c) w ramach prawnie uzasadnionego interesu właściciela Serwisu.

 

2. Żadne dane Użytkowników nie są i nie będą wykorzystywane w działalności marketingowej, w szczególności do wysyłki newsletterów, reklam ani innej niezamówionej korespondencji.

 

3. Administratorem danych osobowych jest Administrator Strony.

 

4. Strona pozyskuje tylko dane osobowe udostępniane dobrowolnie przez Użytkowników:

a)  poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie,

b)  drogą mailową, o ile Użytkownik wyśle korespondencję elektroniczną na adres iwona.szopa@redakcjakorekta.pl,

c) w ramach przelewów bankowych,

d) drogą telefoniczną, o ile Użytkownik przekaże takie dane w trakcie rozmowy telefonicznej z Administratorem.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

5. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził.

 

6. Żądania Użytkownika określone w punkcie powyżej nie zostaną spełnione, jeśli dalsze przechowywanie lub przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa nakazujących przechowywanie danych przez określony czas albo z uzasadnionego interesu prawnego Administratora (np. dochodzenie lub obrona roszczeń).

 

7. Administrator informuje niniejszym Użytkowników, że ich dane osobowe są lub mogą być przekazywane w ramach zwykłej działalności Serwisu następującym podmiotom:

a) hostingodawcy Strony oraz poczty elektronicznej dla adresu iwona.szopa@redakcjakorekta.pl,

b) bankom  w celu zwrotu dokonywanych wpłat, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

3

Cookies i inne technologie śledzenia

 

1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony może być utrudnione.

4. Administrator informuje ponadto, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące do tego celu lub narzędzia dostępne w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Strona zawiera lub może zawierać:

a) piksel konwersji Facebooka  w celu optymalizacji reklam na Facebooku,

b) kody śledzenia Google Analytics i Yandex Metrica  w celu analizy statystyk Strony.

 

4

Logi przechowywane na serwerze

 

1. Korzystanie ze Strony oznacza każdorazowo przesyłanie zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie zapisywane jest w logach serwera, zawierających m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas połączenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera służą jedynie do zarządzania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Redakcja Korekta Rewizja

        

726 560 923

iwona.szopa@redakcjakorekta.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

   Korekta językowa

Polityka prywatności oraz plików cookies

Redakcja

najtańsza korekta dobra jakość niska cena

Korekta

Rewizja

Korekta językowa