Wszechstronne sprawdzenie i poprawienie tekstu pochodzącego wprost od autora, tzw. pierwsze czytanie. W jej trakcie usuwana jest większość błędów (m.in. ortograficznych, interpunkcyjnych, fleksyjnych, składniowych, logicznych, leksykalnych, merytorycznych) oraz dokonywane są poprawki i modyfikacje podnoszące jakość tekstu.

Błędy merytoryczne poprawiam głównie w granicach swoich kompetencji (psychologia, HR) oraz wiedzy ogólnej (zawsze sprawdzam m.in. nazwiska, daty, miejsca, nazwy łacińskie).  Jednorazowa redakcja pozwala usunąć około 98-99% błędów językowych. Niestety 100% jest mało prawdopodobne podczas jednokrotnego czytania tekstu przez jedną osobę.

Redakcja to najbardziej czasochłonny etap i wymaga największego nakładu pracy.

 

 

tania szybka korekta tekstu, redakcja rewizja gratis

Usługa dotyczy tekstów zredagowanych już przez fachowca, to tzw. drugie czytanie. Polega na precyzyjnym, drobiazgowym sprawdzeniu poprawności tekstu oraz usunięciu wszystkich dostrzeżonych nieprawidłowości, które nie zostały poprawione w toku redakcji lub powstały podczas jej wykonywania (bo i takie się zdarzają). Korektor poprawia po autorze i redaktorze. Korekta może być wykonywana również po składzie. Dodatkowe czytanie zapewnia tekstom niemal całkowitą bezbłędność.

profesjonalna korekta, redagowanie, poprawię tekst

Po naniesieniu poprawek przez składacza/grafika zalecane jest odesłanie tekstu do rewizji. Sprawdzam wtedy, czy poprawki zostały naniesione prawidłowo i czy żadnej nie pominięto. Tak zwane trzecie czytanie (rewizja wydawnicza, druga korekta) wykonuję najczęściej w pliku po składzie (PDF).

GRATIS – po skorzystaniu z mojej usługi korekty tekstu/redakcji.

tekst bez błędów tania korekta redakcja tekstu
poprawny tekst bezbłędny redagowanie
korekta tekstu tanio szybko solidnie doświadczenie

Rewizja

Redakcja

Korekta

 Redakcja Korekta Rewizja

            

   726 560 923

  iwona.szopa@redakcjakorekta.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

   Korekta językowa

Korekta językowa – 
       oferta

Redakcja tekstu

Korekta tekstu

Rewizja