Redakcja Korekta Rewizja

        

726 560 923

iwona.szopa@redakcjakorekta.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

   Korekta językowa

redagowanie tekstu czym jest czy warto korekta tekstu

Oferuję usługi bez minimalnej wartości zamówienia -  redakcję/korektę dokumentów tekstowych, plików PDF oraz wydruków.

Po otrzymaniu tekstu wysyłam Państwu na adres mailowy bezpłatną niezobowiązująca wycenę i określam termin realizacji zlecenia. Po ich zaakceptowaniu zawieramy umowę o dzieło. Ja ze swojej strony zobowiązuję się do sprawdzenia tekstu oraz poprawienia w nim błędów językowych, w szczególności błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych (fleksyjnych i składniowych), leksykalnych (słownikowych, frazeologicznych, słowotwórczych), literówek, błędów kompozycji i stylistycznych, a także błędów edytorskich, typograficznych i błędów składu.

Przy większych zleceniach wymagana zaliczka; przy mniejszych - płatność po wykonaniu zlecenia.

 

Redakcję/korektę mogę wywkonać w MS Word (pliki DOC oraz DOCX), pliku PDF (jeśli tekst został złożony przez operatora DTP) oraz na wydruku lub rękopisie. W przypadku plików edytowalnych redakcję przeprowadzam w trybie śledzenia

DTP) oraz na wydruku lub rękopisie. W przypadku plików edytowalnych redakcję przeprowadzam w trybie śledzenia zmian w MS Word. Dzięki temu widoczne są wszystkie poprawki i autor może je akceptować lub odrzucać. Masz więc pewność, że żadna poprawka nie zostanie wprowadzona bez Twojej wiedzy. W przypadku plików PDF (np. po składzie tekstu) poprawki nanoszę  za pomocą oznaczeń graficznych  w programie Adobe Acrobat. Ich wprowadzeniem w pliku źródłowym  musi się zająć operator DTP odpowiedzialny za skład tekstu lub inna osoba mająca dostęp do pliku, na podstawie którego został wygenerowany plik PDF. Korektę mogę wykonać również na wydrukach, stosując znaki korektorskie według ujednoliconej normy PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej. Błędy zaznaczam  w miejscu ich występowania oraz na marginesie wraz z wersją poprawną.

Gwarancja jakości

W przypadku niewywiązania się z ustalonych terminów lub popełnienia rażących błędów Wykonawca (czyli ja) zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.

A co rozumiem przez rażące błędy?

 

 

 

Oferuję usługi bez minimalnej wartości zamówienia   redakcję/korektę dokumentów tekstowych, plików PDF oraz wydruków i rękopisów.

Po otrzymaniu tekstu wysyłam Państwu na adres mailowy bezpłatną, niezobowiązującą wycenę i określam termin realizacji zlecenia. Po ich zaakceptowaniu zawieramy umowę o dzieło. Ja ze swojej strony zobowiązuję się do sprawdzenia tekstu oraz poprawienia w nim błędów językowych, w szczególności błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, gramatycznych (fleksyjnych i składniowych), leksykalnych (słownikowych, frazeologicznych, słowotwórczych), literówek, błędów kompozycji i stylistycznych, a także błędów edytorskich, typograficznych i błędów składu.

Przy większych zleceniach wymagana zaliczka; przy mniejszych  płatność po wykonaniu zlecenia.

Redakcję/korektę mogę wykonać w MS Word (pliki DOC oraz DOCX), pliku PDF (jeśli tekst został złożony przez operatora DTP) oraz na wydruku lub rękopisie. W przypadku plików edytowalnych redakcję przeprowadzam w trybie śledzenia zmian w MS Word. Dzięki temu widoczne są wszystkie poprawki i autor może je akceptować lub odrzucać. Masz więc pewność, że żadna poprawka nie zostanie wprowadzona bez Twojej wiedzy. W przypadku plików PDF poprawki nanoszę za pomocą oznaczeń graficznych w programie Adobe Acrobat. Ich wprowadzeniem w pliku źródłowym  musi się zająć operator DTP, odpowiedzialny za skład tekstu, lub inna osoba mająca dostęp do pliku wyjściowego. Korektę mogę wykonać również na wydrukach, stosując znaki korektorskie według ujednoliconej normy (PN-72/P-55036 Znaki korektorskie i wykonywanie korekty drukarskiej). Błędy zaznaczam w miejscu ich występowania oraz na marginesie wraz z wersją poprawną.

 

 

 

W przypadku niewywiązania się z ustalonych terminów lub popełnienia rażących błędów wykonawca (czyli ja) zapłaci na rzecz zamawiającego karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto.

A co rozumiem przez rażące błędy?

 

 

korekta tekstu poprawny tekst przecinki

Zobacz tutaj

tania korekta i redakcja tekstów

Rewizja

Redakcja

Korekta

Korekta językowa

Jak zamówić usługę redakcji/korekty?

Gwarancja jakości